KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan utnuk memudahkan penyusunan AMDAL kegiatan terpadu industri Petrokimia, Dermaga dan Sarana Penunjangnya. Panduan ini diharapkan dapat:
1. Mengendalikan cara-cara yang kurang bijaksana terhadap lingkungan, sehingga terpelihara kelestarian fungsi ekologisnya.
2. Menopang upaya-upaya yang memperhatikan proses ekologis antar ekosistem, sebagai sistem penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk disekitar kawasan pembangunan.
3. Memberi panduan dan pemahaman kepada penyusun AMDAL kegiatan terpadu industri Petrokimia, Dermaga dan Sarana Penunjangnya.